Jakie trudności występują podczas analizy danych?

Statystyka to nauka, która obejmuje gromadzenie i interpretację danych i wreszcie ich specyfikację. Analiza danych statystycznych zasadniczo zawiera pewną formę narzędzi. Do ich obsługi potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności. Przy obecnym trendzie “dużych zbiorów danych” analitycy stworzyli wiele przydatnych narzędzi i technik dostępnych dla dużych organizacji.

Błąd w próbkowaniu

Powodzenie analizy statystycznej danych zależy głównie od zebranych danych. Kiedy specjalista gromadzi dane, korzystając z  tendencyjnych lub wadliwych procedur, wyniki staną się całkowicie bezużyteczne. Błąd próbkowania występuje wtedy, gdy istnieje luka między rzeczywistą populacją a populacją próby.

Oprogramowanie do analizy statystycznej zapewnia dostęp do większej bazy danych i oferuje łatwą personalizację. Te dwa atrybuty połączone razem pozwalają firmom upewnić się, że oceniane są poprawne dane, a uzyskane liczby cechuje trafność i obiektywność. Większość programów do analizy danych statystycznych jest zautomatyzowana. Dlatego nie ma potrzeby wielokrotnego ręcznego wprowadzania danych. W ten sposób można zaoszczędzić sporo czasu.

Uproszczone rozwiązania

Analiza statystyczna danych daje niezwykle proste i przydatne informacje na szczególnie złożone pytania. Można uznać to za zaletę, gdy sprawdzane są ograniczone dane. Jednak, gdy pod uwagę brane są rozległe informacje, zbyt uproszczone informacje można uznać za niepoprawną analizę. Taka sytuacja występuje np. przy badaniu koncepcji wielowymiarowej za pomocą jednej zmiennej.

Warto wtedy wybrać odpowiednie oprogramowanie. Rozumie potrzebę tworzenia rozwiązań, które są łatwe do zrozumienia przy jednoczesnym zachowaniu dokładności wyników. Wie, kiedy należy ocenić średnią grupy lub medianę, a także, czy potwierdzić liniowy związek z danymi, czy nieliniowy. Profesjonalne oprogramowanie do analizy statystycznej danych oferuje takie funkcje jak analiza regresji wieloczynnikowej, analizy statystycznej kontroli procesy do obsługi danych. Większość programów ma przyjazny interfejs, który dodatkowo ułatwia cały proces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *